ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2561 เวลา 09.00 น. ฝึกท่ามือเปล่า ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2561 เวลา 11.00 น. รอง ผบ.สส.และคณะ ตรวจเยี่ยม
เมื่อวันที่ 5-6 มี.ค 2561 ได้มีการเทสร่างกายประจำปี 61 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2561
การตรวจเยี่ยมของคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการประเมิน
ประสิทธิภาพและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0830 น. ผอ.สสน.นทพ.ตรวจเยี่ยมชุดตรวจสภาพทางเทคนิคที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53

เมื่อวันที่ 19-23 ก.พ.2561 สจร.ทหาร ตรวจส่วนราชการ สสน.นทพ.
เมื่อวันที่12ก.พ.2561 เวลา 0900 น. ถึง1030 น.จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 0930 น. บก.ทท.(นทพ.) ตรวจเยี่ยม อาคารสวัสดิการ
บก.ทท.(ลาดปลาเคัา)
เมื่อ 24 ม.ค. 61 เวลา 1030 พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.ได้ตวรจเยี่ยมการฝึกทบทวนวินัยประจำสัปดาห์ของกำลังพล
เมื่อ 24 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น. พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ได้เยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพล ที่มาร่วมบริจาคโลหิต
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2561เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2561 สสน.นทพ.ร่วมจัดกิจกรรมเติมความสุขและรอยยิ้มสู่เด็ก ณ บก.ทท.
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2561 เวลา 08.30 น. สสน.นทพ. ได้มีการฝึกท่ามือเปล่า
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 หัวหน้า นขต. ร่วมอวยพร ผอ.สสน.นทพ.
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2560 ถึง 3 ม.ค.2561 ได้จัดจุดบริการประชาชน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ได้มีการประดับยศ สสน.นทพ.
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2560 สสน.นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "นทพ. เกมส์ 60
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จัดอบรม ข่าวสารและการต่อต้านข่าวกรอง
สสน.นทพ.
เมื่อวันที่พุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันสถาปนา สสน.นทพ.
เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการประดับยศ สสน.นทพ.
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน.2560 เวลา1400 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทสส. และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ
เมื่อวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2560 และมีการเก็บตกในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สสน.นทพ.ได้มีการเทสร่างกายประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 กองแพทย์ สสน.นทพ.ได้มีการตรวจสุขภาพกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สสน.นทพ.ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 สสน.นทพ.ได้กระทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
แก่พลทหารฯ
เมื่อวันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2560 ผบ.นทพ.ทำพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย
เมื่อวันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 ผบ.นทพ.ได้มาตรวจเยี่ยม สสน.นทพ.
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้มีการประดับยศ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มีพิธีส่งมอบหน้าที่ ผอ.สสน.นทพ.
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร สสน.นทพ.
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ นทพ.
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สสน.นทพ. ได้มีการประดับยศสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 สสน.นทพ.ได้มีการสอบเลื่อนฐานะ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ผบ.นทพ.ได้มาตรวจเยี่ยม สสน.นทพ
เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 มีการเทสร่างกายประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2560 พิธีประดับเครื่องหมายยศ สสน.นทพ
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2560 ได้ทำการฝึก
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 กำลังพล สสน.นทพ.ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2560 ได้ทำการฝึก
เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2560 สตน.ทหาร สรุปผลการตรวจสอบ
สสน.นทพ. กิจกรรมออกกำลังกาย วันพุธ ที่ 2 ส.ค.2560

หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สสน.นทพ. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ชั้น G บก.นทพ.
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สสน.นทพ.ร่วมบริจากโลหิตเพื่อถวายเป็นกุศล ตามโครงการ
ผบ.นทพ.และคณะตรวจเยี่ยมอาคารอเนกประสงค์ ฯ
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สสน.นทพ
11. ก.ค. 60 พล.ท.นครา สุขประเสริฐ ประธานอนุกรรมการ ตรวจ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. ประจำพื้นที่ นทพ.
เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย. 60 สสน.นทพ. ได้เทสร่างกายประจำปี 60
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สสน.นทพ.
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สสน.นทพ.
พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร สสน.นทพ.
สสน.นทพ.จัดกำลังพลปฏิบัติธรรม วัดดอนเมือง พระอารามหลวง, กรุงเทพมหานคร
ตลาดนัดชุมชนทหารสินค้าราคาถูก ให้กำลังพลและประชาชนทั่วไป
มอบเกียรติบัตร ทหารปลดประจำการ เดือนเมษายน ปี 2560

ตั้งจุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์

สสน.นทพ. กิจกรรมออกกำลังกาย วันพุธ
พลตรีธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ
ได้ส่งมอบโครงการ ให้กับโรงเรียนวัดนาวง
รองผอ.สสน.นทพ.เป็นตัวแทน สสน.ในการรับรถน้ำ ณ ข้างกองขนส่ง
พลตรีหญิง รัชดา เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ศบภ.สสน.นทพ.ได้จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแก่กำลังพล ศปร.ศบท. ใน7ก.ย.59
ศบภ.สสน.นทพ.ได้จัดชุดเผชิญเหตุ ณ สนามฮ.บก.ทท.(พื้นที่ สส.ทหาร)ในโอกาสที่ รองเสธ.ทหาร(2)เดินทางไปตรวจการฝึกโดย ฮ.
พ.อ.ธนินทร์ พู่ทองคำ รอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธี การปฏิบัติธรรม
10 พ.ค.59 ระหว่าง 1330 - 1600 พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร รอง ผบ.ทสส.(1) เป็นผู้แทน ผบ.ทสส. ให้การต้อนรับคณะ ออท.ผทถ.ประจำสหประชาชาต
สสน.นทพ.จัดกำลังพล บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณ วันชลประทานรังสฤษดิ์
จัดตั้งกองอำนวยการฝึก ประจำปีงบประมาณ 2559
ประดับยศให้ข้าราชการ สสน.นทพ.
สสน.นทพ. ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
งานวันเด็กแห่งชาติ
จัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชน
ต้อนรับ การตรวจเยี่ยม รอง ผบ.ทสส.(๔)และคณะ
ร่วมอวยพร ผอ.สสน.นทพ.
 

ห้องแห่งการเรียนรู้

 

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

พลเอก ธงชัย สาระสุข 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 พลตรี สุชาติ สุทธิพล
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Copyright 2017. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command