ข่าวประชาสัมพันธ์

   
17 มิ.ย.2561 เวลา 0800 -1200 บก.ทท. (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ตรวจรักษาโรค
เทสร่างกายประจำปี 2561
ผอ.สสน.ประดับยศให้กับกำลังพล สสน.นทพ.
พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. นำกำลังพลร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่าง นทพ.และ นปอ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 61
ฝึกประจำปีพร้อมฝึกพระราชทาน ครั้งที่6 ผลัดที่2
สสน.นทพ. ได้จัดชุดตรวจสภาพทางเทคนิค เข้าดำเนินการตรวจสภาพทางเทคนิคให้กับ สนภ.3
รอง ผอ.สสน.นทพ. และคณะทำการตรวจเอกสาร และตรวจทางเทคนิค การปฏิบัติงานของหน่วย นพค.35
ผอ.สสน.เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา
สสน.นทพ.ได้มอบหมายให้ พ.อ.ภคพล แก้วศรีงาม เข้าดำเนินการตรวจสภาพทางเทคนิคยานพานะ และเครื่องจักรกล
รับตรวจ การดำเนินงานควบคุม สป.สาย ช. และ ขส.
ฝึกประจำปีพร้อมฝึกพระราชทาน ครั้งที่6
ผอ.สสน.นทพ. ดำเนินการบันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วย
สสน.นทพ.รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์
พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดหลักสูตรการฝึกอบรมห้กับ นชท. และนนส.ผท.
จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกยิงปืนข้าราชการชั้นประทวน
พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ตรวจเยียม การบริจาคโลหิต
การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม นชท. และ นนส.ผท.
นชท.และ นนส .ผท.ได้เดินทางไปฝึกศึกษาและดูงานในพื้นที่หน่วยสนาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
กีฬากองทัพไทยสุขสันต์วันสงกรานต์
นทพ.ให้การต้อนรับ​คณะ บริษัท ไชน่า นอร์ธ อินดรัสทรีส์ คอร์ปอเรชั่น(นอริงโก)
ฝึกเตรียมความพร้อมให้กับ นชท.และ นนส.ผท. ในหัวข้องานบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เม.ย.61 นทพ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา นทพ.
ครบรอบปีที่ 56
ส่งมอบยุทโธปกรณ์หลัก/ทรงชีพในสนาม
ฝึกท่ามือเปล่า ครั้งที่ 4
รอง ผบ.สส.และคณะ ตรวจเยี่ยม
ได้มีการเทสร่างกายประจำปี 61 ครั้งที่ 2

การตรวจเยี่ยมของคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการประเมิน
ประสิทธิภาพและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ผอ.สสน.นทพ.ตรวจเยี่ยมชุดตรวจสภาพทางเทคนิคที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53

สจร.ทหาร ตรวจส่วนราชการ สสน.นทพ.
.จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย
 

ห้องแห่งการเรียนรู้

 

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

พลเอก ธงชัย สาระสุข 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 พลตรี สุชาติ สุทธิพล
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Copyright 2017. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command