ข่าวประชาสัมพันธ์

สสน.นทพ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้กรุณาจัดอาหารพิเศษมื้อกลางวันให้กับกำลังพลของ สสน.นทพ.
   
สนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
   
เพื่อเตรียมความพร้อมหากใช้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคในการกักตัว
   
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
   
ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓
   
วันคล้ายวันสถาปนา สสน.นทพ. ครบรอบปีที่ ๕๑
   
พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
   
ผบ.นทพ. ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สสน.นทพ.
   
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการของ ร้อย.บก.นทพ. ปลดประจำการ
   
สสน.นทพ. ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้ให้โอวาทและปล่อยชุดดับเพลิงป้องกันสารเคมี
   
ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล
   
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ คลองตาอูฐ
   
“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ครั้งที่ ๔ ประจำปี งป.๖๒
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล สสน.นทพ.
   
พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.สสน.นทพ.
   
 

ห้องแห่งการเรียนรู้

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

Copyright 2017. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command