ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกบุคคล ท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน
   
สสน.นทพ. "BikeUnAiRak"
   
วันสถาปนา สสน.นทพ.
   
ปล่อยชุดซ่อมเคลื่อนที่ กซบร.สสน.นทพ.
   
มอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ
   
การพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส .
   
พิธีประดับเครื่องหมายยศ สสน.นทพ.
   
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ 
   

สสน.นทพ.ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่อาคารบ้านพักสวัสดิการทุ่งสีกัน

   
  1. สสน.นทพ. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี
   
  1. สสน.นทพ. จัดพิธีมอบหน้าที่ ผอ.สสน.นทพ.
 

ห้องแห่งการเรียนรู้

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 พลตรี นพดล ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

Copyright 2017. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command