ข่าวประชาสัมพันธ์

ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓
   
วันคล้ายวันสถาปนา สสน.นทพ. ครบรอบปีที่ ๕๑
   
พิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร
   
ผบ.นทพ. ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สสน.นทพ.
   
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการของ ร้อย.บก.นทพ. ปลดประจำการ
   
สสน.นทพ. ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้ให้โอวาทและปล่อยชุดดับเพลิงป้องกันสารเคมี
   
ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล
   
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ คลองตาอูฐ
   
“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ครั้งที่ ๔ ประจำปี งป.๖๒
   
ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล สสน.นทพ.
   
พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.สสน.นทพ.
   
ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
   
“ข้าราชการตามรอยธรรมราชา” ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของ สป.ศธ.
   
ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
   
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
   
พิธีเปิดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล นทพ.
   
พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล
   
ฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
   
พิธีเปิดการจัดกิจกรรม “ลดอ้วน ลดพุง”
   
ฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
   
"ฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๗
   
ต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลกิจการด้านสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของ บก.ทท.
   
ฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพล บก.นทพ
   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
   
ผลัดที่ ๑ ครั้งที่ ๖ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้กับกำลังพล
   
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ
   
สาธิตการการใช้งาน และ ฝึกการใช้สายฉีดน้ำของรถดับเพลิงให้กับ นชท.และนนส.ผท.
   
ผลัดที่ ๒ ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้กับกำลังพล
   
สสน.นทพ.อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางในห้วงสงกรานต์
   
พิธีเปิดการฝึกระวังป้องกันที่ตั้ง บก.ทท. (พื้นที่ นทพ.) ประจำปี ๖๒
   
บรรยาย ให้ความรู้และพบปะกับ นชท.และ นนส.ผท.
   
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สสน.นทพ. ครั้งที่ ๑/๖๒
   
ผลัดที่ ๑ ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้กับกำลังพล
   
ชี้แจงกำลังพล เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.
   
จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ( สสน.นทพ. )
   
ได้ดำเนินการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป. ๖๒ ผลัดที่ ๓ ครั้งที่ ๔
   
ตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์
   
พิธีเปิดการฝึกซ้อมเตรียมการในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
   
ฝึกอบรมได้จัดแบ่งกำลังพลเข้ารับการฝึกฯ เป็น ๔ ผลัด
   
คณะทำงานประเมินผลกิจการด้านสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
   
จัดกำลังพลข้าราชการและทหารกองประจำการทำการฝึกการเดินทางไกล
   
โครงการสัมมนาบุคลากรสายแพทย์ นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
   
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๒
   
คัดเลือกโครงการจิตอาสา ๙๐๔
   
ฝึกบุคคล ท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน
   
จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมปฏิบัติงานตามแผนการฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่น
   
วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก
   
ยบ.ทหาร เดินทางมาตรวจนับ/ตรวจสภาพอาวุธปืน
   
ศบภ.สสน.นทพ. ปฏิบัติการฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง
   
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
   
ฝึกบุคคล ท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน
   
จุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่
   
ฝึกบุคคล ท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน
   
พิธีเปิดการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล
(ระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า)
   
ฝึกบุคคล ท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทานผลัดที่ 1
   
สสน.นทพ. "BikeUnAiRak"
   
วันสถาปนา สสน.นทพ.
   
ปล่อยชุดซ่อมเคลื่อนที่ กซบร.สสน.นทพ.
   
มอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ
   
การพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส .
   
พิธีประดับเครื่องหมายยศ สสน.นทพ.
   
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ 
   

สสน.นทพ.ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่อาคารบ้านพักสวัสดิการทุ่งสีกัน

   
  1. สสน.นทพ. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี
   
  1. สสน.นทพ. จัดพิธีมอบหน้าที่ ผอ.สสน.นทพ.
 

ห้องแห่งการเรียนรู้

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

Copyright 2017. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command