ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล นทพ. และเวชกรรมป้องกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับกำลังพล บก.นทพ., สทพ.นทพ.
(ส่วนกลาง) และ สสน.นทพ. จำนวน ๘๐ นาย ในหัวข้อเรื่อง "ทำงานให้มีความสุขและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร"
โดยได้เรียนเชิญ ดร. ธีระยุทธ วระพินิจ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มาอบรมให้ความรู้

 

เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๒ นาย พร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม บก.สสน.นทพ.

 

เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพล บก.นทพ., สทพ.นทพ.
(ส่วนกลาง) และ สสน.นทพ. ประจำเดือน ก.ค ๖๒ ผลัดที่ ๑ พร้อมอบรมปลูกฝัง
“จิตวิญญาณความเป็นทหาร” การประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร
รวมทั้งตรวจการแต่งกาย ทรงผม ตามนโยบาย ผบ.ทสส. เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามพระราชนิยม และเป็นแบบแผนอันเดียวกัน

 

เมื่อวันอังคารที่ ๒ ก.ค.๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ. กฤตพันธ์ รักใคร่ รอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “ลดอ้วน ลดพุง” ให้กับกำลังพล บก.นทพ., สทพ.นทพ. (ส่วนกลาง)
และ สสน.นทพ. ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ นาย โดยได้เชิญวิทยากรนักวิจัยปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายถึงการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่งในท่าง่าย ๆ แต่ได้ผลดีต่อการเผาผลาญไขมันในร่างกาย
โดยจะออกกำลังกายทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เวลา ๑๕๐๐-๑๖๐๐ ณ ศูนย์กีฬา นทพ. ตั้งแต่วันพุธที่ ๓ ก.ค. ๖๒ เป็นต้นไปจนถึงวันพุธสิ้นเดือน ธ.ค. ๖๒ และจะใช้เครื่องชั่งแยกองค์ประกอบร่างกายเป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่อไป


เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ดำเนินการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพล บก.นทพ., สทพ.นทพ.
(ส่วนกลาง) และ สสน.นทพ. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๒ ผลัดที่ ๓ พร้อมอบรมปลูกฝัง
“จิตวิญญาณความเป็นทหาร” การประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร รวมทั้งตรวจการแต่งกาย ทรงผม ตามนโยบาย ผบ.ทสส. เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตามพระราชนิยม และเป็นแบบแผนอันเดียวกัน

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒

พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบหมายให้ พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล และปิดการแข่งขันกีฬา "ฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ณ สนามฟุตบอล 345 Football Club
ต.บางคูวัต อ.เมืองปทุมธานี จว.ป.ท. ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าว เป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาสำหรับเดินทางไปแข่งขันรอบคัดเลือกทีมฟุตบอลคนตาบอด(โซนเอเชีย) เพื่อให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขัน Paralympic Games 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง ผอ.สสน.นทพ. ให้การต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลกิจการด้านสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของ บก.ทท.
นำโดย พล.ต. นาวิน วัฒนมงคล ซึ่งเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสวัสดิการ บก.ทท.
ในพื้นที่ นทพ. (ลาดปลาเค้า) เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการบ้านพัก นำเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในการนี้ หน่วยได้เสนอปัญหาข้อขัดข้องที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน คือซ่อมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (น้ำประปา) เนื่องจากใช้งานมานานทำให้ท่อประปาผุกร่อน น้ำรั่ว และเกิดสนิมในเส้นท่อ ซึ่งจะเป็นอันตรายกับกำลังพล


เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือการฝึกพระราชทาน
ให้กับกำลังพล บก.นทพ., สทพ.นทพ. (ส่วนกลาง) และ สสน.นทพ. ประจำเดือน มิ.ย. ๖๒ ผลัดที่ ๑ พร้อมอบรมปลูกฝัง “จิตวิญญาณความเป็นทหาร” การประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร รวมทั้งตรวจการแต่งกาย ทรงผม ตามนโยบาย ผบ.ทสส. เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตามพระราชนิยม และเป็นแบบแผนอันเดียวกัน


เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ บก.ทท.( นทพ. )

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ.พร้อมคณะ ผบ.นทพ.
เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และ ตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมกำลังพล นทพ.
ประจำปี งป. ๖๒ ผลัดที่ ๑ ครั้งที่ ๖ พร้อมอบรมปลูกฝัง “จิตวิญญาณความเป็นทหาร”
ตามนโยบาย ผบ.ทสส.เพื่อให้กำลังพลทรงความสำนึกความเป็นทหารอาชีพ

 เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.)


โดย สสน.นทพ. พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ.
ที่ปลดประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๐ และที่ปลดตามคุณวุฒิพิเศษ ผลัดที่ ๑/๖๑ จำนวน ๒๐ นาย
ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ ทั้งนี้ได้ให้โอวาทกับทหารกองประจำการ ที่จะปลดไปเป็นทหารกองหนุน
เพื่อเป็นแนวทางในการในการปฏิบัติตน รวมทั้งเป็นกองหนุนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)


โดย นบศ.สสน.นทพ. ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัยของ นทพ. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานให้กับ นชท. และ นนส.ผท. ที่บรรจุเข้ารับราชการตามหน่วยต่าง ๆ
ของ นทพ. ประจำปี ๖๒ จำนวน ๖๑ นาย โดยแนะนำคุณลักษณะขีดความสามารถ สาธิตการใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้สายฉีดน้ำของรถดับเพลิง

 

เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป. ๖๒ ผลัดที่ ๒ ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้กับกำลังพล บก.นทพ., สทพ.นทพ. (ส่วนกลาง) และ สสน.นทพ. ในการฝึกอบรมได้จัดแบ่งกำลังพลเข้ารับการฝึกฯ เป็น ๔ ผลัด ๆ ละ ๖ ครั้ง จัดฝึกอบรมทุกวันพุธในห้วงเดือน ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒ โดยในครั้งที่ ๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ เป็นการฝึกท่าวิ่งตามแบบฝึกพระราชทาน/เวลา ๑๐๓๐-๑๑๓๐ กกร.บก.นทพ. อบรมให้ความรู้เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

วันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์, ชุดช่างซ่อมบำรุง และ จนท.บริการ ร่วมกับ ปตอ.๒ พัน.๔, ตำรวจ, อปพร. และสาธารณสุขในพื้นที่ จัดตั้งจุดบริการประชาชน ณ บริเวณด้านหน้าสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ก่อนถึง ม.ธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี โดยในการต้ังจุดบริการดังกล่าว
พล.ท. อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เสธ.นทพ. และ พ.อ. กฤตพันธุ์ รักใคร่ รอง ผอ.สสน.นทพ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานและประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์


เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้
พ.อ. นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกระวังป้องกันที่ตั้ง
บก.ทท. (พื้นที่ นทพ.) ประจำปี ๖๒ ณ แหล่งชุมชนเจริญศิริ สสน.นทพ.
และจำลองพื้นที่ฝึกปฏิบัติไปฝึกที่ช่องทางด้านหลัง สสน.นทพ.

 

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ. กฤตพันธุ์ รักใคร่ รอง ผอ.สสน.นทพ.
บรรยาย ให้ความรู้และพบปะกับ นชท.และ นนส.ผท. โดยมีหัวข้อการบรรยายที่สำคัญดังนี้
ประวัติ นทพ./การปฏิบัติงานในหน่วยงานสนาม/การ เพิ่มพูนความรู้ของตนเอง
เพื่อให้ นชท.และ นนส.ผท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๒ บก.ทท.(นทพ.)

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ. กฤตพันธุ์ รักใคร่ รอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน สสน.นทพ. ครั้งที่ ๑/๖๒ โดยได้จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๕ คน ทุกบ่ายวันพุธและวันพฤหัสบดีในห้วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ๖๒ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลรักการออกกำลังกาย
และ มีน้ำใจนักกีฬา และ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ

 

เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน.นทพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป. ๖๒ ผลัดที่ ๑ ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้กับกำลังพล บก.นทพ., สทพ.นทพ. (ส่วนกลาง) และ สสน.นทพ. ในการฝึกอบรมได้จัดแบ่งกำลังพลเข้ารับการฝึกฯ เป็น ๔ ผลัด ๆ ละ ๖ ครั้งจัดฝึกอบรมทุกวันพุธในห้วงเดือน ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒ โดยในครั้งที่ ๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ เป็นการฝึกท่าวิ่งตามแบบฝึกพระราชทาน


เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ.
ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ. กฤตพันธุ์ รักใคร่ รอง ผอ.สสน.นทพ. ชี้แจงกำลังพลตามสั่งการผบ.นทพ.
เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.
ลงร้อยละ ๐.๒๕ และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากตั้งแต่ ๓ ล้านบาทขึ้นไป ลงร้อยละ ๐.๒๕
โดยมีผลตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๖๒ เป็นต้นไป เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้รับทราบ รวมทั้งวางแผนการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.ณ ที่รวมพลหน้า บก.สสน.นทพ.


เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย สสน. นทพ. จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เนื่องในวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดในบริเวณที่ตั้งหน่วย
เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)


โดย สสน.นทพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป. ๖๒ ผลัดที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้กับกำลังพล บก.นทพ., สทพ.นทพ. (ส่วนกลาง) และ สสน.นทพ. ในการฝึกอบรมได้จัดแบ่งกำลังพลเข้ารับการฝึกฯ เป็น ๔ ผลัด ๆ ละ ๖ ครั้ง จัดฝึกอบรมทุกวันพุธในห้วงเดือน ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒ โดยในครั้งที่ ๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ เป็นการฝึกท่าเดินตามแบบฝึกพระราชทาน/เวลา ๑๐๓๐-๑๑๓๐ กกบ.บก.นทพ.
อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๒

ผอ.สสน. ได้กรุณามอบให้ รอง ผอ.สสน.นทพ. ( พ )
เป็นผู้แทนในการตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ที่จะเคลื่อนย้ายไปสนับสนุน
การฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุภายใต้กรอบการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX 19)
ณ รร.ตท.สปท. จว.นครนายก ในวันที่ ๑๔-๑๕ มี.ค. ๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๒

ผอ.สสน. ได้กรุณามอบให้ รอง ผอ.สสน.นทพ. ( พ ) เป็นผู้แทนในพิธีเปิดการฝึกซ้อมเตรียมการในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ แหล่งชุมนุมเจริญสิริ และ หน.รถดับเพลิงแต่ละคัน บรรยายคุณลักษณะและขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ในความรับผิดชอบของตนเอง ให้กับ
กำลังพลทั้งหมดของ นบศ.สสน.

 

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๒

โดย สสน.นทพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป. ๖๒ ผลัดที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้กับกำลังพล บก.นทพ., สทพ.นทพ. (ส่วนกลาง) และ สสน.นทพ. ในการฝึกอบรมได้จัดแบ่งกำลังพลเข้ารับการฝึกฯ เป็น ๔ ผลัด ๆ ละ ๖ ครั้ง จัดฝึกอบรมทุกวันพุธในห้วงเดือน
ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒ โดยในครั้งที่ ๓ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ เป็นการฝึกท่าเดินตามแบบฝึกพระราชทาน/เวลา ๑๐๓๐-๑๑๓๐ กยก.บก.นทพ. อบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนของ นทพ.

 

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๒

ผอ.สสน. ได้กรุณามอบให้ รอง ผอ.สสน.นทพ.( พ ) ให้การต้อนรับ พล.อ. สมควร ทองนาค ปษ.พิเศษ บก.ทท.
หน.คณะทำงานติดตามและประเมินผลกิจการด้านสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล บก.ทท. และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑ และแผนการดำเนินงานใน
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕ รวมทั้งรับทราบปัญหา/ข้อขัดข้อง ของการดำเนินงานกิจการอาคารบ้านพักสวัสดิการ
บก.ทท. พื้นที่ นทพ. (ลาดปลาเค้า) เพื่อนำไปพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๒

ร้อย.บก.นทพ. จัดกำลังพลข้าราชการและทหารกองประจำการ
ทำการฝึกการเดินทางไกล พักแรมและยิงปืน ประจำปี ๒๕๖๒
โดยเข้าร่วมการฝึกกับหน่วยฝึก พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.
ณ รร.ตท.สปท. ในเรื่องการฝึกเดินทางไกล การยิงปืนด้วยกระสุนจริง การดำรงชีพในป่า และการพักแรม

 

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๖๒

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม “โครงการสัมมนาบุคลากรสายแพทย์ นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒” ที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรสายแพทย์ ของ นขต.นทพ.
และ นขต.สนภ.๑-๕ นทพ. ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา(แหลมแท่น)
จว.ช.บ. ในระหว่างวันที่ ๖-๘ ก.พ. ๖๒ เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานสายแพทย์ได้รับความรู้ความสามารถ ในการประเมินและสังเกตการณ์ก่อนให้การพยาบาลเบื้องต้น สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งผู้ช่วยและผู้ได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งสามารถประสานงานเครือข่าย นำส่งต่อ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๒

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะเข้าร่วม
“การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๒”
ณ จว.ลพบุรี ในระหว่าง ๙-๑๘ ก.พ. ๖๒ ซึ่ง สสน.นทพ. ได้รับมอบให้จัด ตอนดับเพลิงและส่วนสนับสนุน
ชุดที่ ๑ รวมกำลังพล ๔๗ นาย (นพศ.ฯ ๒ นาย)/ยุทโธปกรณ์ ๑๗ คัน (นพศ.ฯ ๒ คัน) ขึ้นสมทบ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย สนภ.๑ นทพ. ใน ๑๐ ก.พ. ๖๒, ๑๑๐๐ ณ ที่รวมพล ป.พัน.๗๒๑ จว.ลพบุรี พร้อมกันนี้ ผอ.สสน.นทพ. ได้กรุณาให้โอวาทมอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นย้ำข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง/การฝึก การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยตามแบบธรรมเนียมทหารและให้มีความตั้งใจใน
การเข้ารับการฝึกเพื่อนำความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

 

 

เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๒

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือกกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ ๓/๖๒ ณ ห้องประชุม สสน.นทพ.
โดยได้พิจารณาคัดเลือกจากนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
จำนวน ๘ นาย คัดเลือกเพื่อส่งเข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๓ นาย (ตัวจริง ๑ นาย/อะไหล่ ๒ นาย)

 

เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๒

โดย พล.ต. อภิวัฒน์ ทองอยู่ ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ สจร.ทหาร
ได้ดำเนินการตรวจการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป. ๖๒ ผลัดที่ ๑ ครั้งที่ ๓
ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้กับกำลังพลของ บก.นทพ., สทพ.นทพ. (ส่วนกลาง)
และ สสน.นทพ. ในการฝึกอบรมได้จัดแบ่งกำลังพลเข้ารับการฝึกฯ เป็น ๔ ผลัด ๆ ละ ๖ ครั้ง
จัดฝึกอบรมทุกวันพุธในห้วงเดือน ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒ โดยในครั้งที่ ๓ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ เป็นการฝึกท่าเดินตามแบบฝึกพระราชทาน/เวลา ๑๐๓๐-๑๑๓๐ กยก.บก.นทพ. อบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาประเทศ...

 

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๒ บก.ทท. (นทพ.)

โดย.สสน.นทพ.
จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมปฏิบัติงานตามแผนการฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ
PM ๒.๕ ของ กห. และ กทม. โดยมี ผอ.เขตบางบอน . เป็นประธาน ณ หน้าห้าง mackro
พระราม ๒ เขตบางขุนเทียน กทม. ซึ่งหลังจากจบพิธี ได้ดำเนินการฉีดน้ำล้างฝุ่นที่พื้น และ
ล้างฝุ่นที่ต้นไม้ ตามถนนพระรามที่ ๒ ตั้งแต่ mackro บางบอน ถึง ทางเข้าหมู่บ้านรัชดาอาคาเดี้ยน

 

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๒

พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห.,
พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ ปลัด กห. และผู้แทนเหล่าทัพต้อนรับ ในการนี้ ผบ.นทพ.
ได้มอบหมายให้ พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ.เป็นผู้แทนในการต้อนรับและวางพวงมาลา...

 

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๒

ผอ.สสน. ได้กรุณามอบให้ พ.อ. กฤตพันธุ์ รักใคร่ รอง ผอ.สสน.นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ. เมตตรัย สันติเวชกุล
คณะกรรมการด้านการส่งกำลังอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
และวัตถุระเบิด ของ บก.ทท. พร้อมกับ จนท.สายสรรพาวุธ
จาก ยบ.ทหาร ที่ได้เดินทางมาตรวจนับ/ตรวจสภาพอาวุธปืน ของ นทพ. ณ คลังอาวุธ ร้อย.บก.นทพ. ซึ่งคณะดังกล่าวจะเดินทางไปตรวจนับ/ตรวจสภาพอาวุธปืนของหน่วยใช้ในโอกาสต่อไป

 

เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๒

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ.
จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อม เข้าปฏิบัติการฉีดน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ
บริเวณห้าแยกลาดพร้าว เขตจตุจักร ซึ่งตอนนี้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน


เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. ร่วมคณะ ผบ.นทพ.
ในการตรวจเยี่ยมงาน"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒" ภายใต้แนวคิดท่องแดนมหัศจรรย์กับหนูน้อยนักผจญภัย "ตอนตะลุยกองทัพไทย" ซึ่งในส่วนของ นทพ. รับผิดชอบในพื้นที่ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ หนูน้อยนักพัฒนา ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

 

เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๖๒

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป. ๖๒ ผลัดที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เพื่อฝึกอบรมให้กับกำลังพลของ บก.นทพ., สทพ.นทพ. (ส่วนกลาง) และ สสน.นทพ. ในการฝึกอบรมได้จัดแบ่งกำลังพลเข้ารับการฝึกฯ
เป็น ๔ ผลัด ๆ ละ ๖ ครั้ง จัดฝึกอบรมทุกวันพุธในห้วงเดือน ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒ โดยในเวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ เป็นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน และเวลา ๑๐๓๐ - ๑๑๓๐ เป็นการอบรมให้ความรู้ตามแบบธรรมเนียมทหาร, การพัฒนาประเทศมารยาททางสังคมและ
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๖๒

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนที่ สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์,
ชุดช่างซ่อมบำรุง และ จนท.บริการ ร่วมกับ ปตอ.๒ พัน.๔, ตำรวจ, อปพร. และสาธารณสุขในพื้นที่ ในการให้บริการประชาชนที่เดินทางในห้วงเทศกาลปีใหม่ ณ ใต้สะพานต่างระดับบางขัน
(ขาเข้า) อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

 

เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๑

โดย สสน.นทพ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป. ๖๒ เพื่อฝึกอบรมให้กับกำลังพลของ บก.นทพ., สทพ.นทพ. และ สสน.นทพ. รวม ๑,๒๓๒ นาย จัดแบ่งกำลังพลเข้ารับการฝึกฯ เป็น ๔ ผลัด ๆ ละ ๖ ครั้ง จัดฝึกอบรมทุกวันพุธในห้วงเดือน ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒ โดยในเวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ เป็นการฝึกบุคคล ท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน และเวลา ๑๐๓๐ - ๑๑๓๐ เป็นการอบรมให้ความรู้ตามแบบธรรมเนียมทหาร, การพัฒนาประเทศ, มารยาททางสังคม และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๑

ผอ.สสน. ได้กรุณามอบให้ รอง ผอ.สสน.นทพ.( พ ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล (ระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า)
รุ่นที่ ๓/๖๒ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นช่างซ่อมบำรุงของ กซบร.สสน.นทพ.
จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ นาย ทั้งนี้จะดำเนินการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๑ ธ.ค. ๖๑ ณ กซบร.สสน.นทพ.
และฝึกศึกษาดูงาน ณ บริษัทผู้ผลิต เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของช่างซ่อมบำรุงในการปรนนิบัติบำรุงและ
ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลแบบใหม่ ๆ ที่ นทพ. มีใช้ในราชการ

 


เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๑

โดย สสน.นทพ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมกำลังพล นทพ. ประจำปี งป. ๖๒ เพื่อฝึกอบรมให้กับกำลังพลของ บก.นทพ., สทพ.นทพ. และ สสน.นทพ. รวม ๑,๒๓๒ นาย จัดแบ่งกำลังพลเข้ารับการฝึกฯ เป็น ๔ ผลัด ๆ ละ ๖ ครั้ง จัดฝึกอบรมทุกวันพุธในห้วงเดือน ธ.ค. ๖๑ - พ.ค. ๖๒ โดยในเวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ เป็นการฝึกบุคคล ท่ามือเปล่าตามแบบฝึกพระราชทาน และเวลา ๑๐๓๐ - ๑๑๓๐ เป็นการอบรมให้ความรู้ตามแบบธรรมเนียมทหาร, การพัฒนาประเทศ, มารยาททางสังคม และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑

โดย สสน.นทพ. ตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหาร
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "BikeUnAiRak" จำนวน ๕,๐๐๐ กล่อง
ณ พื้นที่จุดลงทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กทม.
โดยในระหว่างปฏิบัติงาน พล.อ.ต. ธีระ  เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

 


เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑

วันคล้ายวันสถาปนา สสน.นทพ. ประจำปี ๒๕๖๑ ครบรอบปีที่ ๕๐
โดยมี พล.ท สุชาติ สุทธิพล รอง ผบ.นทพ. (บ) เป็นประธาน

 

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑

โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดซ่อม
เคลื่อนที่ กซบร.สสน.นทพ. ออกปฏิบัติงาน จานวน ๘ ชุด ๆ ละ ๒๕ วัน/เดือน เพื่อสนับสนุนการซ่อมบารุงยานพาหนะและเครื่องจักรกล ขั้น ๓-๔ ให้กับหน่วยงานสนามของ นทพ. พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติงานโดยให้ใช้ขีดความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยรับการสนับสนุนรวมทั้งเน้นย้าให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตนให้
อยู่ในกฎระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร

 

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๖๑

พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ
ร้อย บก.นทพ. ผลัด ๒/๕๙ และปลดประจำการตามคุณวุฒิพิเศษ ผลัดที่ ๒/๖๐ และ ๑/๖๑
๓๐ ต.ค.๒๕๖๑


เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑
โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สสน.นทพ.เป็นประธานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดต้นแบบตามโครงการ
"วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" จว.ป.ท. เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้แนวทาง "การพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม"
ณ วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๕๐ คน

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑
สสน.นทพ. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น
ได้ประดับเครื่องหมายยศ จาก  พล.ต.นพดล ปิ่นทอง.ผอ.สสน.นทพ.

 

วันที่ ๒๓ ต.ค.๒๕๖๑
พล.ต.นพดล ปิ่นทอง.ผอ.สสน.นทพ. และคณะ นำข้าราชการ สสน.นทพ.
ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
ด้านหน้าอาคาร บก.นทพ.

 

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๖๑
พล.ต.นพดล ปิ่นทอง.ผอ.สสน.นทพ. เดินทางร่วมคณะ ผบ.นทพ.
ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ในการตรวจพื้นโครงการหน่วยพระราชทานจิตอาสาพัฒนาคูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ อาคารบ้านพักสวัสดิก

 

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๖๑
พล.ต. นพดล ปิ่นทอง.ผอ.สสน.นทพ. และคณะ พร้อมกำลังพล สสน.นทพ. เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยกำจัดวัชพืชขยะสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองเปรมประชาก

 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีมอบหน้าที่ การบังคับบัญชาตำแหน่ง ผอ.สสน.นทพ.
ระหว่าง พล.ท. สุชาติ สุทธิพล กับ พล.ต. นพดล ปิ่นทอง

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 


พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


 พลตรี นพดล ปิ่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command