ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

17 มิ.ย. 61 เวลา 0800 -1200 บก.ทท. (นทพ.)
โดย สสน.นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ตรวจรักษาโรคและ วัดสายตาแจกแว่นแก่ประชาชน ในพื้นที่ นพค.12 สนภ.1 นทพ. ซึ่งเป็นประชาชนพื้นที่ห่างไกล และส่วนหนึ่งเป็นผู้ยากไร้ ณ วัดนาคำ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ให้ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 146 คน (แยกโรคได้ 285 ราย) และวัดสายตาพร้อมแจกแว่นสายตาผู้สูงอายุ 300 คน
ในโอกาสนี้ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของชุดแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมพบปะประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

 

เมื่อวันที่ 4 - 5 มิ.ย. 2561

และมีการเก็บตกในวันที่ 21 มิ.ย. 2561
สสน.นทพ.ได้มีการเทสร่างกายประจำปี 2561 บริเวณหน้าร้อย บก. สสน.นทพ.

 

เมื่อ 25 พ.ค. 61 เวลา 0930 น.

ผอ.สสน.เป็นประธานในกการประดับยศให้กับกำลังพลใน สสน.นทพ.

 

เมื่อ 23 พ.ค. 61 เวลา 1600

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. นำกำลังพลร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่าง นทพ.และ นปอ. ครั้งที่ 2 ประจำปี 61 เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ แขวงสีกัน สร้างความสามัคคี ด้วยการเล่นกีฬา ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมการเล่นกีฬาให้ร่างกายมีความแข็งแรง กับกำลังพลทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมี พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง ผบ.นปอ.ให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬา นปอ. แขวงสีกัน ดอนเมือง กทม.

 

เมื่อวันพุธ ที่ 23 พ.ค.2561 เวลา 08.30 น.

พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ. / ผู้อำนวยการฝึก ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ ของกำลังพลผู้เข้ารับการฝึก
-การฝึกตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ของกำลังพล นทพ.ส่วนกลาง (ผลัดที่ 2 การฝึกครั้งที่ 6) ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการฝึกทบทวนให้กับกำลังพลประจำปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้เน้นย้ำกับกำลังพลผู้เข้ารับการฝึกให้นำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามแบบฝึก

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61

สสน.นทพ. ได้จัดชุดตรวจสภาพทางเทคนิค เข้าดำเนินการตรวจสภาพทางเทคนิคยานพาหนะและเครื่องจักรกล ให้กับ สนภ.3 นทพ.,ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ. และ นพค.32 สนภ.3 นทพ. โดยได้ให้คำแนะน ำกับพลประจำรถ ช่างซ่อมบำรุงและนายทหารยานยนต์ของหน่วย ให้มีความเข้าใจในการใช้งาน การปรนนิบัติบำรุง และการซ่อมบำรุงต่อยุทโธปกรณ์อย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2561

บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง ผอ.สสน.นทพ. และคณะทำการตรวจเอกสาร และตรวจทางเทคนิค การปฏิบัติงานของหน่วย นพค.35 ณ บก.นพค.35 บ.เหล่าเจริญเมือง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย โดยมี พ.อ.ชาคริต ปรุงสุวรรณ์ ผบ.นพค.35 ให้การต้อนรับ

 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 พ.ค.2561 เวลา 10.00 น.

ผอ.สสน.เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการ สังกัด สสน.นทพ. ประจำปี 2561

 

เมื่อวัที่ 9 - 10 พ.ค.2561

บก.ทท(นทพ.)โดยสสน.นทพ. ได้มอบหมายให้ พ.อ.ภคพล แก้วศรีงาม เป็น หน.ชุดตรวจสภาพทางเทคนิค พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านการซ่อมบำรุง ของ สสน.นทพ. เข้าดำเนินการตรวจสภาพทางเทคนิค ยานพานะ และเครื่องจักรกล ให้กับ นพค.13 สนภ.1 ณ ที่ตั้งหน่วย ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และในระหว่างปฏิบัติงานในสนาม ณ แหล่งงาน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ได้ให้คำแนะนำ กับพลประจํารถ ช่างซ่อม และนายทหารยานยนต์ของหน่วย ให้มีความเข้าใจ ในการใช้งาน-การซ่อม และการปรนนิบัติบำรุง
ต่อยุทโธปกรณ์อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ พร้อมให้คำเนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

เมื่อวันพฤหัส ที่ 10 พ.ค.2561 เวลา 09.00 น.
บก.ทท (นทพ.) โดย สสน.นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.นันทภพ วรมิศร์ ผอ.สสร.กบ.ทหาร/หน.คณะทำงานติดตามการดำเนินการควบคุมยานพาหนะ และคณะ ในการตรวจความถูกต้องของการลงข้อมูลยานพาหนะสาย ช.และ ขส. ในโปรแกรมระบบบันทึกประวัติยานพาหนะทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ นขต.นทพ.และนขต.บก.นทพ.ในพื้นที่ กท. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

เมื่อวันพุธ ที่ 9 พ.ค.2561 เวลา 08.30 น.

สสน.นทพ. โดย พลตรี สุชาติ สุทธิพล
ผู้อำนวยการฝึกนำกำลังพลทำการฝึกท่ามือเปล่า/แบบฝึกพระราชทาน

 

พล.ต.สุชาติ. สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ. ดำเนินการบันทึกเทปเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วย ด้านการบรรเทาสาธารณภัยเครื่องมือพิเศษ โดยจัดกำลังพลจาก ศบภ.สสน.นทพ. ในการแสดงการสาธิตการปฏิบัติ

 

4 พ.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)

โดย สสน.นทพ.รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน จาก พ.อ.โกศล กุลธนันท์ รอง ผอ.สทพ.นทพ.และคณะ โดยมี พ.อ.นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง ผอ.สสน.นทพ.ให้การต้อนรับ ซึ่งคณะชุดตรวจได้แนะนำแนวทางปฏิบัติ โดยให้จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้กับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร กองแพทย์ สสน.นทพ. นำไปประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ เมื่อออกปฏิบัติงาน

 

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.)

โดย สสน.นทพ. กระทำพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับ นชท. และ นนส.ผท. ที่เข้าบรรจุรับราชการในสังกัด นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 2 เม.ย. - 2 พ.ค.61 จำนวน 87 นาย ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ โดยมี พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบาล รอง ผบ.นทพ. เป็นประธาน และได้กรุณาให้โอวาท พร้อมทั้งข้อห่วงใยต่อกำลังพลทุกนาย เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป โดยมี พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ. ให้การต้อนรับและร่วมมอบเกียรติบัตร

 

30 เม.ย.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)

โดย สสน.นทพ. จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกยิงปืนข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ นทพ. ประจำปี 2561 ณ สนามยิงปืน ร.1 พัน.2 รอ. แจ้งวัฒนะ ซึ่ง สสน.นทพ. ทำการฝึกยิงปืน ปลย.เอ็ม 16 ในวันที่ 27 เม.ย. เละ 30 เม.ย.61 จำนวน 175 นาย ในการนี้ พ.อ.นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง ผอ.สสน.นทพ และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมเน้นย้ำความปลอดภัยของการฝึกเป็นปัจจัยหลัก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย สสน.นทพ. กระทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ. ผลัดที่ 1/59 และที่ปลดตามคุณวุฒิพิเศษ ผลัดที่ 1/60 จำนวน 24 นาย ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ โดยมี พ.อ.นนธวัฒน์ ภักดิพงศ์พิชญะ รอง ผอ.สสน.นทพ.เป็นประธาน
และได้ให้โอวาทกับทหารฯ ที่จะปลดในเรื่องของการครองตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านความมั่นคง เป็นกองหนุนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

25 เม.ย. 61 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.)

โดย พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ตรวจเยียม การบริจาคโลหิต ซึ่งกองแพทย์ สสน.นทพ. ร่วมกับ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 3/61 ตามโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ" ณ อาคาร บก.นทพ. โดยมีผู้มีจิตกุศลมาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 161 คน ไม่ผ่านการตรวจ 52 คน สามารถบริจาคโลหิตได้ 109 คน จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค 49,050 ซีซี

การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
นชท. และ นนส.ผท. ประจําปีงบประมาณ 2561 (ในห้วงวันที่ 2-18 เม.ย.61)

วันที่ 18 เม.ย.61 เวลา 1030 น. พล.ต.สุชาติ. สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อม นชท. และ นนส.ผท. ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ทำการฝึกการปฏิบัติการลงทางดิ่ง ณ. สนามฝึก ศตก.
ตารางการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม นชท. และ นนส.ผท. ประจำปี 2561 ในห้วงวันที่ 19-20 เม.ย.61 เพื่อทราบครับ
สถานที่อบรมในวันที่ 19-20 เม.ย.61 ณ ห้องอบรม ชั้น 1 สทพ.นทพ.

 

เมื่อ 24 เมษายน พ.ศ. 2561


กอ.ฝึก นชท.และ นนส .ผท.ได้เดินทางไปฝึกศึกษาและดูงานในพื้นที่หน่วยสนาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราดังนี้
1.การปฏิบัติงานและภารกิจที่สำคัญของ สนภ.1 นทพ.และพื้นที่ รับผิดชอบ 2.การให้ความรู้การขยายพันธุ์สัตว์และสาธิตการผสมเทียมของ กสข.สทพ.
3. การสาธิตการฝึก การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามสถานี ของ ศฝภ.นทพ.

กีฬากองทัพไทยสุขสันต์วันสงกรานต์ 10 เม.ย.2561


1.วิ่งบนลู่ไฟฟ้า รองชนะเลิศ 2.ปิดตาตีหม้อ ชนะเลิศ
3.กินวิบาก ชนะเลิศ 4.วิ่งกระสอบ ชนะเลิศ
5.วิ่งเปี้ยว ชนะเลิศ 6.เรือบก ชนะเลิศ
7.ม้าโรมัน รองชนะเลิศ 8.ชักเย่อ ชนะเลิศ
9.ถ้วยรวม ชนะเลิศ 10.กองเชียร์ ชนะเลิศ กีฬาพื้นบ้าน ชนะเลิศ 6 ประเภท

 

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 นทพ.


โดย​ศฝภ.นทพ.ให้การต้อนรับ​คณะ บริษัท ไชน่า นอร์ธ อินดรัสทรีส์ คอร์ปอเรชั่น (นอริงโก) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน​ ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม​ ศฝภ.นทพ.โดยมีการบรรยายสรุปข้อมูล, การแลกเปลี่ยนความรู้, การเยี่ยมชมสถานีฝึก, การแสดงยุทโธปกรณ์หน่วยบรรเทาสาธารณภัย​ สนภ.1 นทพ. ฺชุดค้นหาและกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว​ของ ศฝภ.นทพ. โดยมี​ พล.ต.สุชาติ​ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ.เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เม.ย.2561

สสน.นทพ. ได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา นทพ.
ครบรอบปีท ี่56 โดยพิธีประกอบด้วย พิธีสักการะบูชาพระพุทธกฤตพัฒนมงคล,
พิธีบวงสรวงศาลพระพรหม, ศาลตายาย, พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
พิธีสักการะรูปปั้น ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้น 5 และพิธีบำเพ็ญกุศล (พิธีสงฆ์) ณ บริเวณชั้น G บก.นทพ. โดยได้เชิญอดีตผู้บังคับบัญชามาร่วมในงานดังกล่าวด้วย

 

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2561 เวลา 14.00 น.

บก.ทท.โดย นทพ.ส่งมอบยุทโธปกรณ์หลัก/ทรงชีพในสนาม
สนับสนุน ร้อย.ช.ก่อสร้างทางระดับภารกิจซูดานใต้ ( UNMISS )

 

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2561 เวลา 09.00 น.

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.ได้ตวรจเยี่ยมการฝึกทบทวน ครั้งที่ 4 ผลัด ที่ 1 ของกำลังพล
โดยมี พล.ต.สุชาติ สุทธิผล ผอ. สสน.ให้การต้อนรับ โดยจัดกำลังพลจาก สสน.นทพ.เป็นครูฝึกฯ และมอบเครื่องดื่มบำรุงร่ายให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ณ (สสน.นทพ.)

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.

รอง ผบ.สส.และคณะ
ตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ หน่วย นทพ.
สส.ทหาร , ศตก. และ ศทช ( สัญลักษณ์รักหน่วย )

 

เมื่อวันที่ 5-6 มี.ค 2561

สสน.นทพ.ได้มีการเทสร่างกายประจำปี 61 ครั้งที่ 2

 

  เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2561

พล.ท.ก่อเกียรติ พิพัฒวงศ์ หัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการประเมินประสิทธิภาพ
และติดตามงบประมาณพร้อมคณะ ได้เดินทางมารับทรบผลการดำเนินงานของ สสน.นทพ.
โดยมี พล.ต. สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน. ให้การต้อนรับ        

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0830 น.

พลตรีสุชาติ สุทธิพล เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชุดตรวจสภาพทางเทคนิคที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษได้รับฟังการบรรยายสรุปและปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยและดูการตรวจสภาพทางเทคนิค โดยช่างผู้มีประสบการณ์ ของรถโกยตัก Hitachi ทำให้ทราบถึงสภาพการชำรุดของเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลดังกล่าว
ไป ดำเนินการแก้ปัญหาในโอกาสต่อไป ซึ่งได้รับ
การต้อนรับจาก นาวาอากาศเอกคมฉัตร เกษสุวรรณ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 เป็นอย่างดี

 

เมื่อวันที่ 19-23 ก.พ.2561

สสน.นทพ.ได้รับการตรวจของของชุดตรวจ สจร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น.

ผผน.สสน.นทพ. ได้ จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย และการใช้ เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 10.30น.
ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ และบริเวณถนนหน้าแหล่งชุมนุมเจริญศิริ


เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 เวลา 09.30 น.

บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และคณะตรวจเยี่ยม อาคารสวัสดิการ
บก.ทท.(ลาดปลาเคัา) ตามนโยบาย ผบ.ทสส. ดัานสวัสดิการบัานพักกำลังพล ให้มีสภาพ
แวดลัอมที่ดี มีการรักษาความปลอดภัยที่เขัมงวด ปลอดอบายมุข และอาชญากรรมทุกชนิด
โดยมี พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ./หัวหนัาคณะทำงานอาคาร สวัสดิการฯ ใหัการตัอนรับ ซึ่งบรรยากาศการ ตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความอบอุ่น และ ผบ.นทพ
ใหัความสำคัญกับกิจกรรมการเทิดทูนสถาบัน ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญ แนะนำใหัผู้พัก
อาศัยและเจัาหนัาที่อาคาร ร่วมกันทำ Road map
การบริหารจัดการที่พักอาศัย ใหัอยู่ขออย่างมีพลวัตรกล่าวคือให้มีการขับเคลื่อนและอย่าหยุดนิ่ง

 

เมื่อ 24 ม.ค.2561 เวลา 10.30 น.
พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนวินัยประจำสัปดาห์ของกำลังพล โดยมี พล.ต.สุชาติ สุทธิพล ผอ. สสน.ให้การต้อนรับ โดยจัดกำลังพลจาก สสน.นทพ.เป็นครูฝึกฯ และมอบเครื่องดื่มบำรุงร่ายให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ณ ลานอเนกประสงค์ สสน.นทพ.

 

เมื่อ 24 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น.
พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ได้เยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพล ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ " จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ณ ลานอเนกประสงค์ สทพ.นทพ.

 

วันที 22 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น.
พล.ต สุชาติ สุทธิพล ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวน เจ้าหน้าที่ บรรเทาสาธารณภัย
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 -26 ม.ค. 2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 ม.ค. 2561 เวลา 08.00 น.
สสน.นทพ.ร่วมเติมความสุขและรอยยิ้มสู้เด็ก โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ในพื้นที่เรียนรู้ที่ 4 ในความรับ ผิดชอบของ นทพ.
(ยืนหยัดพัฒนา และช่วย เหลือประชาชน) ภายใต้แนวคิด ความรู้คู่ความ
บันเทิง กิจกรรมแบบมีชีวิต ในวันเด็กแห่งชาดิ 13 ม.ค.61 ณ บก.ทท.แจังวัฒนะ ดังนี้
1.จัดการแสดงยุทโธปกรณ์ สาธิตการปฏิบัติเกี่ยว กับการบรรเทาสาธารณะภัย
2.จัดสถานีฝึกความกลัา หอโดดลงเบาะลม
3.จัดนิทรรศการและเกมส์เกี่ยวกับการแพทย์ผลการปฎิบัดิเด็กๆ ไดัรบความสนุกสนาน ผสมผสานความรู้
สรัางแรงบรรดาลใจในการเรียนหนังสือมุ่งสู่ อาชีพในฝัน

เมื่อวันพุธ ที่ 10 ม.ค.2561 เวลา 08.30 น.
สสน.นทพ. โดย พลตรี สุชาติ สุทธิพล
ผู้อำนวยการฝึกนำกำลังพลทำการฝึกท่ามือเปล่า/แบบฝึกพระราชทาน

 

เมื่อวันพุทธที่ 27 ธันวาคม 2560
 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 หัวหน้า นขต.สสน.นทพ.
ร่วมอวยพร ผอ.สสน.นทพ.พลตรี สุชาติ สุทธิพล

 

 

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด


พลเอก ธงชัย สาระสุข 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


พล.ต. สุชาติ สุทธิพล
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command