ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับกำลังพลและสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในหน่วย

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย กองแพทย์ สสน.นทพ. ร่วมกับ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการ "หนึ่งหยด ต่อชีวิต" รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ผอ.สสน.นทพ. ให้การตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิต ณ ลานอเนกประสงค์ สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย พ.อ. จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก รอง ผอ.สสน.นทพ. ได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ.
ประจำสัปดาห์ เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตามแบบฝึกพระราชทาน
รวมทั้งปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมทหาร

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศทหาร ให้กับกำลังพลของหน่วยที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๖ นาย ณ ห้องประชุม บก.สสน.นทพ. พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและการสั่งการของ ผบ.นทพ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม บก.สสน.นทพ.

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย สสน.นทพ. ได้ตรวจความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วยกำลังพล ๒๒ นาย, รยน.ตรวจการณ์อเนกประสงค์ ๒ คัน, รถยนต์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๑ คัน, รยด.ขนาดเล็ก ๑ คัน และรถพยาบาล ๑ คันเมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้พบปะและอบรมทหารกองประจำการ ร้อย.บก.นทพ. เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำในการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างประจำการ รวมทั้งรับทราบสภาพความเป็นอยู่ภายในหน่วย

 

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย สสน.นทพ. ดำเนินการตรวจสารเสพติดกำลังพล ร้อย.บก.นทพ.เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันไม่ให้กำลังพลของหน่วยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ บก.ทท.


โดย ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ นทพ. (ลาดปลาเค้า) เขตบางเขน ก.ท.

 

เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผอ.สสน.นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ณ วัดสันติบุญมาราม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ก.ท. พร้อมนี้ได้สนับสนุนเต็นท์ จำนวน ๓ หลัง เพื่อใช้ในการจัดเตียมสถานที่งานทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๓เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย ผบ.นทพ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมชุดช่วยเหลือประชาชนของ สสน.นทพ.
ที่ได้จัดกำลังพลพร้อม รยบ.น้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ออกปฏิบัติภารกิจร่วมกับ นพศ.นทพ. ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
ในพื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ

 

เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ได้กรุณาตรวจเยี่ยม สสน.นทพ.โดยรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำและสั่งการในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในด้านต่าง ๆ

เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.

โดย สสน.นทพ. ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผอ.สสน.นทพ.
ระหว่าง พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สนภ.๔ นทพ. กับ พล.ต. ธนินทร์ พู่ทองคำ ผอ.สสน.นทพ. ณ บก.สสน.นทพ.

 

 

พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 


พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


 พล.ต. ธนินทร์ พู่ทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 

Copyright 2012. Designed by IT GSO, coded by IT GSO

General Support Office Armed Froces Development Command