ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย หก.กขส.สสน.นทพ. เป็นประธานจัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่มียศสูงขึ้น