ข่าวประชาสัมพันธ์

adad

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย หก.กขส.สสน.นทพ. เป็นประธานจัดพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่มียศสูงขึ้น